Wat zou er gebeuren als de wereld neurologische verschillen zoals ADHD/ADD, autisme en leerstoornissen anders zou bekijken? Als iedereen eerst de sterke punten zou zien die uit deze verschillen kunnen komen, in plaats van de uitdagingen?

Dat is het basisidee van neurodiversiteit: dat verschillen niet alleen als zwakheden hoeven te worden beschouwd. Het zijn geen problemen die moeten worden ‘opgelost’ of ‘genezen’. Het zijn gewoon variaties op het menselijk brein.

De visie op neurodiversiteit is ook persoonlijk. Neurodivergent zijn kan helpen identiteit vorm te geven en hoe mensen zichzelf en hun waarde in de wereld zien. Neurodivergente mensen ervaren, communiceren met en interpreteren de wereld op unieke manieren. Dat zorgt soms voor uitdagingen. Maar het kan ook leiden tot creatieve probleemoplossing en nieuwe ideeën — dingen waar iedereen baat bij heeft. 

Terug naar boven